• Thomas Solmell
  • 011-10 34 34
  • thomas@ekulfkliniken.se
  • Håkan Johansson
  • 011-12 53 17
  • hakan@ekulfkliniken.se
  • Drottninggatan 66, 602 32 Norrköping

EKULF-tandläkarna och EKULF AB – en kort historik

EKULF-tandläkarna grundades 1969 av de fyra tandläkarna Bengt Eklund, Ulf Grimelius, Ulf Jaensson och Ulf Sigurdsson. Namnet EKULF kommer från bokstäverna i deras namn, EKlund och ULF. Kliniken har alltid legat på Drottninggatan 66 i Norrköping.

EKULF-tandläkarna utformade mottagningen till en av de första SOLO-groupklinikerna i landet. Detta innebar ett förmiddags- och ett eftermiddagsskift samt lördagsarbete för att kunna utnyttja behandlingsrummen optimalt. Som mest arbetade det sex tandläkare på kliniken. Idag är detta ett utbrett koncept för hur man driver en tandklinik.

Under en period importerade och sålde EKULF-tandläkarna ett danskt rågbröd som var bra för tänderna. De började i liten skala och sålde enbart i receptionen, men tack vare rubriker i media växte försäljningen mycket kraftigt med distribution till hela södra Sverige. Till slut kom de till ett vägskäl, investera i ett bageri i Danmark eller avsluta brödförsäljningen, de valde att avsluta det.

EKULF-tandläkarna började därefter med klinikförsäljning av munhygienartiklar då ett profylaktiskt medvetande hade börja sprida sig i landet. Snart insåg de affärsmöjligheten med att även sälja produkterna till tandvårdskliniker i Sverige och EKULF AB postorderföretag skapades med budskapet ”Vi distribuerar, Ni informerar och säljer”. Tack vare sina yrkeskunskaper kunde tandläkarna styra produktutvecklingen av munhygienartiklarna och EKULF AB växte. Idag ligger EKULF AB i Norrköpingsstadsdelen Hageby och drivs av Ulf Sigurdssons barn.

Tandläkarmottagningen EKULF-tandläkarna bytte namn till Ekulfkliniken 2010.